Paddle into Maui’s ancient past with a maritime adventure aboard Travaasa Hana’s Wānanalua Outrigger Canoes. Expert guides Mapuana Kalaniopio-Cook and Jerry Ziemer teach the basics of canoeing during a paddling tour of Hana Bay. The four-person, custom-made canoes provide an interesting twist on a full body workout and offer a perfect activity for groups and individuals to discover secluded beaches, bays and sandbars and explore gorgeous sea cliffs and caves. You may even see a few sea turtles swimming alongside the canoe!

Recite the Travaasa Canoe Blessing for good fortune on the high seas… or just around the Hana Bay. 

Oli Ka Wa’a ‘o Wānanalua

By: Haku ‘ia Maleka Cook a me Mapuana Kalanīʻopio-Cook 

Kilakila ‘o Kaʻuiki,  (Majestic is Kaʻuiki)

mikimiki ma luna ‘o Kapueokahi,  (Alert above Kapueokahi)

Mili ‘ia e ka ua noe,  (Caressed by the noenoe mist)

he ua lani ha’aha’a,  (A low lying rain)

Kauaheahe mai ka Malualua,  (Malualua is a gentle breeze)

he lua’ole ka pilinahoa,  (Whose friendship is incomparable)

Kolo mai ka lau’awa mai Kaihuakalā,  (The lau’awa wind crawls in from Kaihuakalā)

a ka ihu o ka nalu o Keanini,  (To the nose of the Keanini surf)

Eia mai ‘o Wānanalua,  (Here is Wānanalua)

E lauhoe mai nā wa’a,  (Everybody paddle the canoes together)

I ke kā, I ka hoe,  (Bail, and paddle)

i ka hoe, I ke kā,  (Paddle, and bail)

pae aku i ka ‘āina,  (And the shore shall be reached)

I ola ka inoa ‘o Kaʻahumanu no Kamehameha.  (Long live the name of Ka’ahumanu no Kamehameha)